Stichting Stomix

Stichting Stomix heeft als doel het bijdragen op het gebied van kennis- en competentieontwikkeling in Suriname. Met dit doel voor ogen zijn er drie speerpunten geformuleerd:

1. Het jaarlijks toekennen van beurzen aan studenten, die niet in staat zijn of zijn geweest om een hogere onderwijsstudie te starten of volledig af te ronden. Wij beperken ons daarbij tot de doelgroep van mensen die overdag voor een gezin moeten zorgen en kostwinner zijn;

2. Het plegen van onderzoek naar verbeterng van de omstandigheden in de land- en tuinbouw. Daarbij valt te denken aan het (deels) financieren van onderzoek door stagiaires naar het beheersen van problemen die een duurzame land- en tuinbouw in Suriname in de weg staan. Dat kan op het gebied van landbouwkundige technieken, maar ook het verkennen van marktmogelijkheden.

3. Ontwikkelen van methoden om een arbeidsveilig klimaat in het midden- en kleinbedrijf in Suriname te bevorderen. 

 

Teneinde het boven geformuleerde doel en de speerpunten te kunnen realiseren brengt Stichting Stomix eigen producten en diensten op de markt. De opbrengst hiervan wordt gestort in het fonds. Daarnaast organiseert de stichting regelmatig acties om het fonds op een gewenst niveau te krijgen. Eén van die acties is het onderhavige crowdfunding project.

 

Wij zijn op zoek naar donateurs die ons doel willen ondersteunen met een financiële bijdrage, waarvan de hoogte geheel een eigen beslissing is. Om de betrokkenheid met ons doel te vergroten, stellen wij een donateur, door het lot gekozen, in de gelegenheid persoonlijk kennis te komen maken met het resultaat van hierboven genoemde speerpuntprojecten.

 

Bij voorbaar onze hartelijke dank voor uw donatie

 

drs. Bert Schreuders

voorzitter Stichting Stomix

 

  

Lees meer Lees minder
van totaal € 10.000 (5%)
Bekijk alle

Crowd funding campagne van Stichting Stomix van start

12-10-2017 | 15:00  Beste (toekomstige) donateurs,   Vandaag, 12 oktober 2017 lanceren wij onze Kentaa website om jullie allemaal op de hoogte te brengen van een aantal zaken. Allereerst stellen wij het heel erg op prijs, als jullie de link van deze website willen gaan delen met mensen waarvan je verwacht dat ze dit initiatief van Stichting Stomix ook een warm hart toedragen. Je weet het toch? Met het gedoneerde geld financieren wij voor 5 Surinaamse studenten hun gedroomde studie bij de Open Universiteit in Nederland. Ondanks dat er voor Surinaamse studenten een mooie kortingsregeling is gemaakt, kunnen de door ons geselecteerde mensen niet aan deze studie beginnen. Gewoonweg, omdat ze nauwelijks rond kunnen komen met dat wat ze aan financiële middelen hebben.  Uiteraard hebben wij goed naar alle omstandigheden rond iedere geselecteerde student bekeken. Niet op de laatste plaats of de persoon wel in staat is om aan een universitaire studie te beginnen. Al deze zaken zien er gewoon heel goed uit en door hen in staat te stellen met studeren te beginnen en over enige tijd hun diploma te behalen, hebben zij allemaal opeens een beter toekomstperspectief En daar is het ons allemaal om begonnen. Kijk zelf maar eens op onze Facebook pagina hoe enthousiast  de winnaars van de full scholarships zijn:   https://www.facebook.com/groups/177131589517636/   Wij zullen jullie via deze Facebook pagina en door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte blijven houden van de voortgang in het opbouwen van een voldoende budget en zeker ook de studieresultaten van de gelukkigen publiceren, zodra ze ook daadwerkelijk, mede door jullie ondersteuning , aan het studeren kunnen.   Met vriendelijke groet,   Bert Schreuders voorzitter Stichting Stomix.    
Lees meer
Bekijk alle

Bocari

06-11-2017 | 15:27